ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อลขสิทธิ์โปรแกรมสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล

19/08/2562:10:32:23

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย

19/08/2562:10:29:48

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดทำโปรแกรมประยุกต์ (Web-based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

24/07/2562:08:48:11

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562

19/07/2562:10:08:38

เอกสารแนบ :


แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)

19/07/2562:10:08:02

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการ VMware vSphere และ vCenter

08/07/2562:15:23:09

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย

08/07/2562:15:22:06

เอกสารแนบ :


ราคากลาง งานพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ (Web based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

14/06/2562:15:00:33

เอกสารแนบ :


ขอบเขตงานจ้างโครงการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ (Web based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

14/06/2562:14:59:32

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างทำโปรแกรมประยุกต์ (Web based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

14/06/2562:14:57:42

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 64 รายการ

;