ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562

31/05/2562:16:20:36

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5)

31/05/2562:16:19:36

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม LotusNote และ Domino Mai

14/05/2562:08:55:44

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562

08/05/2562:10:17:31

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

08/05/2562:10:16:45

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561

07/05/2562:15:03:45

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

22/04/2562:14:24:37

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะ งานซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)

22/04/2562:14:23:53

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างออกแบบและจัดทำสื่อความรู้การพัฒนาคุณภาพออนไลน์

22/04/2562:14:23:05

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างทำสื่อวิดิโอองค์ความรู้โครงการ THIP

22/04/2562:14:22:37

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 64 รายการ

;