ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   

1. ปริญญาตรีด้าน IT  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ ทักษะภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น Objective C, C++, PHP, JAVA และ .NET

3. มีประสบการณ์ด้าน DB เช่น MySQL, SQL Server

4. มีประสบการณ์พัฒนา Application และมีประสบการณ์การพัฒนา Software ทั้ง Front End และ Back End

5. ชอบหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานขององค์กร รักในสิ่งที่ตัวเองทำ และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ 

6. สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน  

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ก.ย. 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบและสัมภาษณ์ 26 ก.ย. 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีทดสอบและสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์ NEW

 

 การรับสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ "ใบสมัคร" วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" 

พร้อมแนบ Resume มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์  โทร 02-832-9427   E-mail : chaiwat@ha.or.th

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ไม่มีสอบภาค ก)ทั้งหมด: 2 รายการ

;