ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 08/02/2562

  | 
  465 ครั้ง

สรพ.ประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการประกวดคลิปวีดีโอ สะท้อนแนวคิดหลักของการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 “Change and Collaboration for Sustainability”สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้จัดกิจกรรมโครงการประกวด   คลิปวิดีโอ ที่สะท้อนแนวคิดหลักของการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 “Change and Collaboration for Sustainability”  โดยได้เชิญชวนโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงานที่โดดเด่นในรูปแบบวิดีโอ ที่สะท้อนถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพด้วยหลักคิดต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาคุณภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรงพยาบาลอื่นๆ 

          บัดนี้ คณะกรรมการได้ตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรพ.จึงขอประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ ที่สะท้อนแนวคิดหลักของการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 “Change and Collaboration for  Sustainability” ดังนี้

รางวัล

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

นายแพทย์ พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

จาก โรงพยาบาลรามาธิบดี  กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เงินรางวัล  8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

นาย ศักดา ศรีสมุทรนาค

จาก โรงพยาบาลตากสิน  กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

นายแพทย์ ณัฐกุล ลังกรณ์

โรงพยาบาลพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย 

เงินรางวัล  2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

นางสาว เทวีรัตน์  ฉวีวรรณ

จาก โรงพยาบาลรามาธิบดี  กรุงเทพมหานคร

นางสาว สุรีย์วรรณ ภาสศุภร

โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง

 

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;