ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

admin 14/02/2562

  | 
  951 ครั้ง

ประกาศอนุกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พ.ศ. 2562คณะอนุกรรมการสรรหา ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ตำแหน่ง  สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดประกาศ และเอกสารสำหรับการสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;