ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 03/10/2562

  | 
  416 ครั้ง

สรพ. ร่วมงาน “20ปี สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ”นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  พร้อมคณะผู้บริหารสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ  ในการประชุมวิชาการ “20 ปี สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ : ทบทวน สะท้อน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สุขภาพไทย”ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่  30 กันยายน 2562 ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุข

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนา “ทบทวน: สองทศวรรษสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย” โดย นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และอาจารย์ดวงสมร บุญผดุง เข้าร่วมการเสวนาด้วย

ภาพประกอบกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;