ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 07/10/2562

  | 
  6680 ครั้ง

สรพ.ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็น 2P Safety Hospital ประจำปีงบประมาณ 2563สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ขอประกาศรายชื่อสถานพยาบาล ที่สมัครเข้าร่วม เป็น 2P Safety Hospital   ซึ่งได้เปิดรับสมัครโรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็น 2P Safety Hospital แล้วเสร็จเมื่อ 7 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น สถาบันขอแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลที่ ผ่านการสมัครในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งจำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) โรงพยาบาลสมาชิกเก่า ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 358 แห่ง

2) โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 324 แห่ง

ในการนี้ โรงพยาบาลสามารถตรวสอบรายชื่อ และศึกษารายเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ  ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวแพรวพรรณ ฉัตรทอง โทร 02-8329495 หรือ นางชนกพรรณ ดิลกโกมล โทร 02-8329493

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;