ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 09/10/2562

  | 
  729 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 12 แห่งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 12  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลจอมพระ           จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลเกาะจันทร์        จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลวังหิน               จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลสามโก้              จังหวัดอ่างทอง

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลสอง               จังหวัดแพร่

โรงพยาบาลเขื่องใน           จังหวัดอุบลราชธานี

                        โรงพยาบาลเซกา              จังหวัดบึงกาฬ

                        โรงพยาบาลมายอ             จังหวัดปัตตานี

                        โรงพยาบาลสิชล              จังหวัดนครศรีธรรมราช

                        โรงพยาบาลแม่สอด           จังหวัดตาก

                        โรงพยาบาลราชบุรี           จังหวัดราชบุรี

 

สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุด    

การรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

                    โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย) จังหวัดสงขลา

 

รายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;