ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 18/11/2562

  | 
  859 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 17 แห่งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 17  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 17 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลป่าซาง              จังหวัดลำพูน

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลทับสะแก          จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย    จังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลแก้งคร้อ            จังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลโนนสัง             จังหวัดหนองบัวลำภู

โรงพยาบาลไทยเจริญ          จังหวัดยโสธร

โรงพยาบาลดอนตาล           จังหวัดมุกดาหาร

โรงพยาบาลท่าชนะ             จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลอ่าวลึก             จังหวัดกระบี่

โรงพยาบาลจะแนะ             จังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลนาโยง               จังหวัดตรัง

โรงพยาบาลสันป่าตอง         จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลพิมาย               จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์        จังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลซานคามิลโล      จังหวัดราชบุรี

            โรงพยาบาลเลิดสิน           กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;