ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 27/11/2562

  | 
  884 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 12 แห่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 12  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลสรรพยา            จังหวัดชัยนาท

โรงพยาบาลชัยบาดาล         จังหวัดลพบุรี

โรงพยาบาลปะทิว               จังหวัดชุมพร

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลขุนยวม           จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงพยาบาลสามชุก           จังหวัดสุพรรณบุรี

                        โรงพยาบาลตากฟ้า           จังหวัดนครสวรรค์

                        โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา            จังหวัดกำแพงเพชร

                        โรงพยาบาลบ้านนา           จังหวัดนครนายก

                        โรงพยาบาลรัตนบุรี           จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลปราสาท         จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี        จังหวัดปัตตานี

                        โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล      จังหวัดลำพูน

           

                       

           

ประกาศผลการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;