ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 27/11/2562

  | 
  423 ครั้ง

สรพ.ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา ชัยนาถนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562แพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบัน ฯ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา      ชัยนาถนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 101 ปี ของการสาธารณสุขไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาถนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปีนั้นเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาถนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก  ซึ่งพระองค์ได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ การสาธารณสุขและการเภสัชกรรมเป็นอเนกประการ ทำให้การสาธารณสุขของไทยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;