- ประกาศผลการคัดเลือก รางวัล Healing Environment Awards
                                                                  - ประกาศผลการคัดเลือก รางวัล SHA Movie Awards
                                                                  - รายละเอียดการจัดนิทรรศการ
                                                                  - รายชื่อนิทรรศการและตำแหน่ง
                                                                  -
Exhibition Floor Plan
                                                                                  - รายละเอียดการเก็บคะแนนสะสมหน่วยกิจ ทุกวิชาชีพ
ประกาศ