สื่อวีดิทัศน์


HA 17 ปี สรพ.ในกระแสธารการเรียนรู้
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม โครงการ จัดทำวีดีโอ (HA VIDEO) วีดีโอประจำสถาบัน


;