หัวข้อหลักสูตร


หลักสูตร e-learning ของสรพ.

  8275 ครั้งสรพ.เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์

สมัครเลย 1,399 บาท /ต่อ 1 หลักสูตร / ต่อ 1 account 

EL002 : ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ

EL003 : มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย

EL004 : Hospital Profile

EL005 : การทบทวนเวชระเบียน

EL006 : มาตรฐาน HA Part I-3 ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน  

EL007 : มาตรฐาน HA Part I-5 กำลังคน

EL008 : มาตรฐาน HA Part I-2 กลยุทธ์ 

EL009 : มาตรฐาน HA Part I-4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  [new]

EL010 : มาตรฐาน HA Part I-6 การปฏิบัติการ [new]

 

จดหมายเผยแพร่หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ EL002-EL010 

Review หลักสูตร e-learning สรพ. : http://bit.ly/2Y20dah  (ต้องอ่าน)

คำถาม hot hit  หลักสูตร e-learning สรพ. : http://bit.ly/2Y1JCU0 (ต้องอ่าน)

ช่องทางการสมัคร : www.haregister.com

ช่องทางการเข้าเรียน : https://halearningonline.ha.or.th

ขั้นตอนการใช้งาน  ดาวน์โหลดที่นี่

แนะนำหลักสูตร : https://youtu.be/vC3Tk25OaIs

หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่เกิน 5 วันทำการ สรพ.จะส่งรายละเอียดการเข้าเรียนให้ทางอีเมล์ที่ท่านสมัครไว้ในระบบ haregister โดยมีระยะเวลาเรียน 30 วันนับจากการล๊อกอินเข้าเรียนในบทเรียนครั้งแรก

เรียนจบ ทำแบบทดสอบครบ ทำแบบประเมิน รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม haonline@ha.or.th หรือ ฝ่ายฝึกอบรม สรพ.;