หัวข้อหลักสูตร


หลักสูตร e-learning ของสรพ.

  2507 ครั้งสรพ.เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์

สมัครเลย 1,399 บาท/account

EL002 : ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ

EL003 : มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย

EL004 : Hospital Profile

EL005 : การทบทวนเวชระเบียน

EL006 : มาตรฐาน Part I-3  [new]

EL007 : มาตรฐาน Part I-5  [new]

ช่องทางการสมัคร : www.haregister.com

ช่องทางการเข้าเรียน : https://halearningonline.ha.or.th

ขั้นตอนการใช้งาน  ดาวน์โหลดที่นี่

แนะนำหลักสูตร : https://youtu.be/vC3Tk25OaIs

หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่เกิน 5 วันทำการ สรพ.จะส่งรายละเอียดการเข้าเรียนให้ทางอีเมล์ที่ท่านสมัครไว้ในระบบ haregister โดยมีระยะเวลาเรียน 30 วันนับจากการล๊อกอินเข้าเรียนในบทเรียนครั้งแรก

เรียนจบ ทำแบบทดสอบครบ ทำแบบประเมิน รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม haonline@ha.or.th หรือ ฝ่ายฝึกอบรม สรพ.;