หัวข้อหลักสูตรแบบฟอร์มและรายละเอียดการจัด In-house Training ของสรพ.

อ่านรายละเอียด

แผนการจัดอบรมประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านรายละเอียด

HA 201: HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

อ่านรายละเอียด

HA 203 : Quality Change Agent

อ่านรายละเอียด

HA 303 : การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ

อ่านรายละเอียด

HA 304 : HA กับการบริหารการพยาบาล

อ่านรายละเอียด

HA 305 : การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ

อ่านรายละเอียด

HA 451 : External Surveyor Preparation Camp

อ่านรายละเอียด

HA 501: SPA and Self Assessment Report

อ่านรายละเอียด

HA 502 : แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพ

อ่านรายละเอียด

ทั้งหมด: 24 รายการ

;