CV004 : PCT Master 101 : Smart Clinical Lead Team
วันที่ 04/08/2563 - 04/08/2563 ระยะเวลา 1 วัน

สถานที่ ผ่านโปรแกรม zoom

CV004: PCT Master 101 : Smart Clinical Lead Team
วันที่ 18/08/2563 - 18/08/2563 ระยะเวลา 1 วัน

สถานที่ ผ่านโปรแกรม zoom

CV001 การเยี่ยมสำรวจภายในและการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Internal Survey & Coaching for Continuous Quality Journey)
วันที่ 19/08/2563 - 21/08/2563 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ ห้องประชุมห้องจูปิเตอร์ 12-13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

;