ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

16/05/2561:01:56:01

เอกสารแนบ :


ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

09/05/2561:13:09:17

เอกสารแนบ :


รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

09/05/2561:13:06:08

เอกสารแนบ :


ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารส่วนกลาง

24/04/2561:15:05:29

เอกสารแนบ :


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2)

18/04/2561:14:14:02

เอกสารแนบ :


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

18/04/2561:14:12:47

เอกสารแนบ :


ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร

19/12/2560:08:22:06

เอกสารแนบ :


ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19

14/12/2560:16:42:39

เอกสารแนบ :


ประการศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

02/11/2560:09:26:04

เอกสารแนบ :


ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

08/05/2560:05:01:11

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 24 รายการ

;