ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร

19/12/2560:08:22:06

เอกสารแนบ :


ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19

14/12/2560:16:42:39

เอกสารแนบ :


ประการศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

02/11/2560:09:26:04

เอกสารแนบ :


ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

08/05/2560:05:01:11

เอกสารแนบ :


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

28/04/2560:14:26:29

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2559

26/04/2560:15:56:25

เอกสารแนบ :


ราคากลางจัดประชุมวิชาการประจำปี

26/04/2560:14:16:08

เอกสารแนบ :


ราคากลางเช่าเว็บไซต์

26/04/2560:14:13:18

เอกสารแนบ :


ราคากลางเช่าสถานที่จัดงานประชุมวิชาการประจำปี

26/04/2560:13:58:48

เอกสารแนบ :


แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

26/04/2560:13:50:17

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 88 รายการ

;