ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัดรูปแบบเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัดรูปแบบเสมือนจริงผ่านสื่อ

04/08/2564:15:24:46

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564

27/07/2564:15:51:52

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ (National and Learning System NRLS)

27/07/2564:14:43:20

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างพิมพ์ สมุดบันทึกคุณภาพ

14/07/2564:16:15:07

เอกสารแนบ :


ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ (National and Learning System NRLS)

09/07/2564:18:17:40

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายวิดีโอพร้อมตัดต่อภาพและเสียง หัวข้อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

08/07/2564:19:07:01

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผน จ้างพัฒนาโปรแกรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลฯ NRLS

25/06/2564:18:58:56

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะ จ้างทำสื่่อการเรียนรู้ 2P Safety

25/06/2564:18:57:46

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบ Vitual Conference

25/06/2564:18:56:54

เอกสารแนบ :


ประกาศ เผยแพร่แผน

25/06/2564:18:55:17

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 142 รายการ

;