ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประะกาศผลผู้ชนะการจัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

06/01/2564:14:06:18

เอกสารแนบ :


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1

06/01/2564:09:17:05

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563

06/01/2564:09:08:09

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

06/01/2564:09:07:34

เอกสารแนบ :


แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563

06/01/2564:08:58:48

เอกสารแนบ :


ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ด้วยวิทีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)

30/12/2563:16:19:11

เอกสารแนบ :


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21

25/12/2563:16:45:11

เอกสารแนบ :


ประกวดราคาจ้างจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 (21st HA National Forum) รูปแบบ Hybrid Meeting (on ground & online) ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564

09/12/2563:17:06:16

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

28/10/2563:08:40:43

เอกสารแนบ :


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์) ไตรมาส 4

12/10/2563:08:51:36

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 101 รายการ

;