ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการแปลเอกสาร

10/06/2564:18:25:54

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564

10/06/2564:18:09:59

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อโปรแกรม Zoom Meeting.

10/06/2564:11:25:16

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564

20/05/2564:18:17:27

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำระบบการสื่อสาร Digital content Management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2564:18:17:19

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/04/2564:10:36:18

เอกสารแนบ :


ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/04/2564:17:48:52

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิต Entertainment Content โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/04/2564:15:32:20

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564

16/04/2564:13:15:25

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

31/03/2564:09:36:33

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 122 รายการ

;