ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลผู้ชนะ งานซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)

22/04/2562:14:23:53

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างออกแบบและจัดทำสื่อความรู้การพัฒนาคุณภาพออนไลน์

22/04/2562:14:23:05

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างทำสื่อวิดิโอองค์ความรู้โครงการ THIP

22/04/2562:14:22:37

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562

10/04/2562:09:52:50

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

10/04/2562:09:25:30

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562

20/03/2562:08:51:52

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

20/03/2562:08:50:59

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ 2P Safety

08/03/2562:08:47:53

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคางานจ้างดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP)

05/03/2562:09:50:25

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP)

05/03/2562:09:48:47

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 117 รายการ

;