ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562

20/03/2562:08:51:52

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

20/03/2562:08:50:59

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ 2P Safety

08/03/2562:08:47:53

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคางานจ้างดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP)

05/03/2562:09:50:25

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP)

05/03/2562:09:48:47

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง

05/03/2562:09:47:21

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ม.ค.62

15/02/2562:11:54:02

เอกสารแนบ :


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

15/02/2562:11:52:15

เอกสารแนบ :


ประกาศ เรื่องประกวดราคางานเช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง จำนวน 2 คัน

12/02/2562:10:58:59

เอกสารแนบ :


ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง

08/02/2562:14:27:57

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 122 รายการ

;