ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

14/01/2562:11:33:03

เอกสารแนบ :


ประการผลผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างจัดนิทรรศการและการประชุมวิชาการประจำปี 2562

28/12/2561:10:44:34

เอกสารแนบ :


ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและงานประชุมวิชาการประจำปี 2562

04/12/2561:06:30:21

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาเครื่องมือคุณภาพในการนำมาตรฐานฯ ไปสู่การปฏิบัติ

29/11/2561:13:25:04

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์

29/11/2561:10:16:42

เอกสารแนบ :


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคางานเช่า Cloud Server สำหรับเว็บไซต์ forumhai.com

20/11/2561:10:31:59

เอกสารแนบ :


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการดูแลระบบ Lotus Notes

20/11/2561:10:30:50

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 117 รายการ

;