ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวิดีโอ Motiona Graphic

03/03/2564:15:26:21

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสื่อสารภารกิจองค์กร

03/03/2564:15:25:43

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ

03/03/2564:08:54:09

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการถ่ายทอดสัญญาณหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Web Browser

01/03/2564:15:43:33

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

25/02/2564:16:06:47

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564

10/02/2564:06:28:25

เอกสารแนบ :


ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

10/02/2564:06:23:28

เอกสารแนบ :


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1

06/01/2564:09:17:05

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563

06/01/2564:09:08:09

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

06/01/2564:09:07:34

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 117 รายการ

;