ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส 3)

09/07/2563:15:16:28

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563

08/07/2563:08:44:17

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยฯ

01/07/2563:13:31:05

เอกสารแนบ :


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

01/06/2563:08:53:55

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อชุดอุปกรณ์การผลิตสื่อและรายการออนไลน์ Live Steam

20/05/2563:10:17:58

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

05/05/2563:01:21:53

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

24/04/2563:08:44:59

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

02/04/2563:07:54:16

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2)

01/04/2563:16:28:40

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

01/04/2563:08:20:21

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 117 รายการ

;