ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

02/03/2563:15:49:55

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

06/02/2563:16:05:26

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

05/02/2563:08:27:01

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21

08/01/2563:15:25:03

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.62

03/01/2563:13:32:09

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.62

03/01/2563:13:31:29

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.62

03/01/2563:13:30:31

เอกสารแนบ :


ประกาศ เรื่องประกวดราคางานจ้างจัดประชุมวิชาการและจัดทำนิทรรศการครั้งที่ 21

18/12/2562:09:51:50

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

29/11/2562:08:45:13

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft office 365

11/11/2562:18:35:58

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 117 รายการ

;