ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562

09/09/2562:16:47:57

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562

09/09/2562:16:47:27

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 8)

09/09/2562:16:46:40

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)

09/09/2562:16:46:02

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบงานบริหารจัดการความรู้งานประชุมฟอรั่ม

29/08/2562:07:04:41

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำเว็บไซต์สื่อสารและรับฟังเสียงสะท้อนภาคประชาชน

29/08/2562:07:04:12

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ HSCS

23/08/2562:18:35:48

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง

23/08/2562:18:35:24

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อชุดเครื่องเสียงภายในสำนักงาน

23/08/2562:18:34:55

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Computer Notebook)

23/08/2562:18:33:34

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 117 รายการ

;