ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (Computer Personal)

23/08/2562:18:33:06

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อประกันอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบเทป

19/08/2562:10:37:41

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อประกันอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

19/08/2562:10:33:17

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อลขสิทธิ์โปรแกรมสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล

19/08/2562:10:32:23

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย

19/08/2562:10:29:48

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดทำโปรแกรมประยุกต์ (Web-based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

24/07/2562:08:48:11

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562

19/07/2562:10:08:38

เอกสารแนบ :


แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)

19/07/2562:10:08:02

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการ VMware vSphere และ vCenter

08/07/2562:15:23:09

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย

08/07/2562:15:22:06

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 117 รายการ

;