ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ราคากลาง งานพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ (Web based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

14/06/2562:15:00:33

เอกสารแนบ :


ขอบเขตงานจ้างโครงการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ (Web based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

14/06/2562:14:59:32

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างทำโปรแกรมประยุกต์ (Web based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

14/06/2562:14:57:42

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562

31/05/2562:16:20:36

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5)

31/05/2562:16:19:36

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม LotusNote และ Domino Mai

14/05/2562:08:55:44

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562

08/05/2562:10:17:31

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

08/05/2562:10:16:45

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561

07/05/2562:15:03:45

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

22/04/2562:14:24:37

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 117 รายการ

;