ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ


ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ


สถิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี2564 (ไตรมาส1)

05/01/2564:09:53:08

เอกสารแนบ :


ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบัน 2563 (ไตรมาสที่4)

28/09/2563:10:44:42

เอกสารแนบ :


ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบัน 2563 (ไตรมาสที่3)

31/07/2563:09:43:28

เอกสารแนบ :


ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบัน 2563 (ไตรมาสที่2)

25/05/2563:08:50:15

เอกสารแนบ :


ข้อมูลเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 2562 (ไตรมาสที่ 4)

12/10/2562:09:54:36

เอกสารแนบ :


ข้อมูลเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 2562 (ไตรมาสที่3)

08/08/2562:08:46:29

เอกสารแนบ :


ข้อมูลเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 2562 (ไตรมาสที่2)

07/05/2562:14:06:05

เอกสารแนบ :


ข้อมูลเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 2562 (ไตรมาสที่1)

11/01/2562:05:55:41

เอกสารแนบ :


ข้อมูลเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 2561

11/01/2562:05:53:57

เอกสารแนบ :


ข้อมูลเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 2560

01/11/2560:14:12:55

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 13 รายการ

;