ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

admin 27/04/2560

  | 
  1292 ครั้ง

สรพ. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสถาบัน          สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2560 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบผลการดำเนินงาน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ที่สถาบันได้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และสะท้อนปัญหาการให้บริการของสถานพยาบาล ตลอดจนเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใส่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบันด้วย  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารข้างล่าง

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :;