ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 22/08/2560

  | 
  1149 ครั้ง

สรพ.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Patient Safety Training for Trainer Program” ครั้งที่ 2



นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ“Patient Safety Training for the Trainer Program” ครั้งที่ 2  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพมหานคร

โดยการอบรมในครั้งนี้เป้าหมายเพื่อให้ ที่ได้เข้าอบรมในโครงการ “Patient Safety Training for the Trainer Program”ครั้งที่ 1 ได้เรียนรู้เพิ่มเติมใน context ที่สำคัญ: 1) Essential in Hospital Accreditation 2) เทคนิคการทำ Risk Management 3) RCA (Inter-professional) 4) Non-Technical Skill Teaching for Patient Safety 5) แนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผล 5) ออกแบบการสอนและการประเมินนักศึกษา แยกตามกลุ่มโมดูลตาม WHO Patient Safety Curriculum Guide Multi-Professional Edition


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ






;