ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 15/09/2560

  | 
  1573 ครั้ง

สรพ.ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันฯสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ “สรพ.” มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม -22 กันยายน 2560 โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ทาง www.ha.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

โทรศัพท์ 02 832 9423

เอกสาร Download

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;