ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 04/09/2560

  | 
  358 ครั้ง

สรพ.จัดการประชุม Re-accreditation รุ่นที่ 4ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง (Act to Re-accreditation) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Sapphire 108-110 ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้างสถาบันขอเชิญชวนสถานพยาบาลที่สนใจสามารถเข้าไป DOWN LOAD เอกสารประกอบการประชุมได้ ที่ WWW.HA.OR.TH

เอกสารประกอบการประชุม สามารถ DOWN LOAD

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;