ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 12/09/2560

  | 
  790 ครั้ง

สรพ.ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สคช. ในโอกาสของมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของสถาบัน
            นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุลผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารของสถาบันให้การต้อนรับ นายวีระชัย ศรีขจรผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สคช. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมร่มไม้สายธาร อาคารสุขภาพแห่งชาติ  
           เนื่องในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินงานของสถาบันที่มีระบบงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลคะแนนการประเมินองค์การมหาชนอยู่ในกลุ่มดีเด่น ตามเกณฑ์ของสำนักงาน กพร. พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางในการทำความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตต่อไปด้วย 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;