ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 13/09/2560

  | 
  330 ครั้ง

สรพ. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ 13 โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลและได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 13 แห่ง ดังนี้
* สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
* สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน
10 แห่ง
โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง
โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
โรงพยาบาลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร
* สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี
ผลการอนุมัติเริ่มต่อจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;