ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 08/11/2560

  | 
  290 ครั้ง

สรพ.ขอความร่วมมือสถานพยาบาลในการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน         สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ขอความร่วมมือสถานพยาบาลและผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันในการตรวจสอบความถูกต้องของ “ชื่อ – นามสกุลและที่อยู่” ที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง  เนื่องจากปัจจุบัน สถาบันได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการนำข้อมูลส่งให้สรรพากรสถาบันจึงไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จรับเงินได้ดังนั้นสถาบันจึงขอ “สงวนสิทธิในการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน”  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;