ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 14/11/2560

  | 
  238 ครั้ง

คณะอนุกรรมการร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สรพ. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ปิยะ  เนตรวิเชียรประธานอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพชุดที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ ห้องประชุมร่มไม้สายธาร  


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;