ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

admin 24/11/2560

  | 
  3716 ครั้ง

สรพ.เปิดหลักสูตร ST001 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

         สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดหลักสูตรอบรมใหม่  ST001  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4   ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 . ห้องประชุม Sapphire 204-206 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี    

        โดยหลักสูตรใหม่นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ ที่ 4 ซึ่งเป็นฉบับที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ล่าสุด  ซึ่งสรพ.จะประกาศใช้มาตรฐานฉบับใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป    โดยเนื้อหาหลักสูตร  ST001  หรือ หลักสูตร มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 นี้ จะให้ความสำคัญของการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับสถานพยาบาลเกี่ยวกับเนื้อหาตามมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อให้สถานพยาบาลมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินและรับรองภายใต้มาตรฐานฉบับนี้  ตลอดจนยังเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติได้ 

         จึงขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข บุคคลทั่วไปที่สนใจ บุคคลที่มีใจรักในการพัฒนางาน ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฉบับใหม่ เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 – 1 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 . เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด 700 ท่าน ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/ คน/ วัน ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ www.haregister.com และชำระเงินภายในกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สรพ. โทรศัพท์ 02-832-9465 -67, 02-832-9470, 02-832-9461,02-832-9484

 

(ร่าง)มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่4

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;