ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 21/11/2560

  | 
  387 ครั้ง

สรพ. โชว์ร่างมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  เผยร่างมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่4  ซึ่งเป็นฉบับที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ล่าสุด  โดยสรพ.จะเริ่มใช้เพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานฉบับใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้สถานพยาบาลสามารถ DOWN LOAD  รายละเอียดของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่4  ไปศึกษาและทำความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะประกาศใช้งานจริงได้ ที่ WWW.HA.OR.TH

 

(ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่4

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;