ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 01/12/2560

  | 
  565 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) จำนวน 1 แห่งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2560 คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   กรุงเทพมหานคร 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;