ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 06/12/2560

  | 
  191 ครั้ง

สรพ.เดินหน้าจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561สรพ.เดินหน้าจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561 แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561 ที่จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00–13.00 น. ณ ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 6 โดยการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางสร้างศักยภาพ สร้างแรงจูงใจ เลือกสรรแนวทางที่ดี รวมกันเป็นเครือข่ายให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;