ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 26/12/2560

  | 
  903 ครั้ง

สรพ. จัดประกวดคลิปวิดิโอ “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)”สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนประชาชน  นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบของแอนิเมชั่น,ละครสั้น,ภาพยนตร์สั้น, วิดีโอINFO GRAPHIC ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนของประชาชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า  ความหมาย และประโยชน์ของการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA  ไปสู่สังคม   โดยสามารถจัดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 (ดูวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)

สนใจสามารถ DOWN LOAD  ใบสมัคร หรือศึกษารายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่  www. ha.or.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โทร 028329400 , 028329413

เอกสารรายละเอียด โครงการประกวดและใบสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;