ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 22/12/2560

  | 
  621 ครั้ง

สรพ.เปิดจำหน่วยหนังสือ “Inner Power, Together We Can”สรพ.เปิดจำหน่วยหนังสือ “Inner Power, Together We Can” ซึ่งเป็นผลงานการถอดบทเรียนของนักถอดบทเรียน รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ที่รวมกันถอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18  รวบรวมเป็นรูปเล่มที่สวยงาม  1 ชุด  ประกอบด้วย 2 เล่ม  ราคา 760 บาท  สนใจสามารถสั่งชื้อได้ที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)โทร 028329412


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;