ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 03/01/2561

  | 
  1404 ครั้ง

สรพ.เปิดหลักสูตร ST001 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 รุ่น 2สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดหลักสูตรอบรมใหม่  ST001  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 รุ่น 2  ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Richmond ballroom ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี   

           โดยหลักสูตรใหม่นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ ที่ 4 ซึ่งเป็นฉบับที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ล่าสุด  ซึ่งสรพ.จะประกาศใช้มาตรฐานฉบับใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป    โดยเนื้อหาหลักสูตร  ST001  หรือ หลักสูตร มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 นี้ จะให้ความสำคัญของการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับสถานพยาบาลเกี่ยวกับเนื้อหาตามมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อให้สถานพยาบาลมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินและรับรองภายใต้มาตรฐานฉบับนี้  ตลอดจนยังเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติได้

         จึงขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข บุคคลทั่วไปที่สนใจ บุคคลที่มีใจรักในการพัฒนางาน ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฉบับใหม่ เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปในวันที่ 3 มกราคม 2561 –23  มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด 400 ท่าน ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/ คน/ วัน ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ www.haregister.com และชำระเงินภายในกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สรพ. โทรศัพท์ 02-832-9465-6,

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;