ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 10/01/2561

  | 
  2514 ครั้ง

สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาลสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 19 (19th HA National Forum) ในระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดหลัก “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมทั้งเป็นการหาทางออกใหม่ ๆ ของการทำงานในอนาคต

ขอเชิญชวนโรงพยาบาลที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมโดยสามารถลงทะเบียนได้ ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบจำนวน 5,000 คน อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.forumhai.com

 

 

 

ร่างกำหนดการประชุม HA FORUM 19

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;