ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 30/01/2561

  | 
  174 ครั้ง

สรพ.ร่วมแสดงความยินดีกับครูคุณภาพเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่สรพ.ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ารับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;