ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 30/01/2561

  | 
  236 ครั้ง

สรพ.ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

            นายแพทย์กิตตินันนท์ อนรรฆมณีผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลและการรับรอง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโรงพยาบาล ซึ่งจัดโดย กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น

               การจัดประชุมในครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA  ให้ครบทุกแห่ง 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;