ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 31/01/2561

  | 
  884 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 14 แห่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 14 แห่ง ดังนี้ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลท่าแพ จังหวัดสตูล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่ใกล้หมอ จังหวัดเชียงใหม่ สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 3 แห่ง โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;