ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 06/02/2561

  | 
  802 ครั้ง

สรพ.ขอเชิญชวนร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สะท้อนแนวคิด "คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม"สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขร่วมประกวดภาพถ่ายสะท้อนแนวคิด “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” เพื่อสถาบันจะได้นำผลงานที่ชนะการประกวดไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนและสังคมต่อไป 

สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

การประกาศผลการคัดเลือก       

                ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลทาง เว็บไซด์ www.ha.or.th  ในวันที่  5  มีนาคม  2561   โดยผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะถูกจัดแสดงในพื้นที่จัดนิทรรศการ ในงานจัดการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13– 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

รางวัล

  • รางวัลที่ 1    เงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2    เงินสด 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3    เงินสด 10,000 บาท พร้อประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย  4 รางวัล เงินสด รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

                ** ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินรางวัลที่ได้รับ

การจัดส่งผลงาน

งานประชาสัมพันธ์ 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6) 

ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000 

วงเล็บมุมซอง ว่า “จัดส่งผลงานประกวดภาพถ่าย”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

         งานประชาสัมพันธ์   โทร 02 832 9413  โทรสาร 02 832 9540 www.ha.or.th

คุณอำนวยพร 061 9544151  คุณพัชราภรณ์ 095 114 5915

 

รายละเอียดและใบสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;