ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 09/02/2561

  | 
  989 ครั้ง

สรพ. ลงพื้นที่ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561  นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและแพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมคณะลงพื้นที่ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายแพทย์อภิสิทธิ์ ธำรงวรากรู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ให้การต้อนรับ  การลงพื้นที่ในครั้งเพื่อร่วมกิจกรรมในโครงการ โรงพยาบาล HA  โรงพยาบาลคุณภาพ  ที่จัดขึ้นเพื่อ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ป่วยและญาติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และสื่อสารให้สังคมได้รับรู้และเห็นคุณค่าของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมาตรฐาน HA

โดยโรงพยาบาลอุบลรัตน์เป็น โรงพยาบาล HA  โรงพยาบาลคุณภาพ โดยเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ที่มีการต่ออายุการรับรองเป็น ครั้งที่ 3  และได้รับการรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่เป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง สุขภาวะ และการบริหารจัดการในรูปแบบประชารัฐ 

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;