ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 15/02/2561

  | 
  886 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 30 แห่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 30  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

          โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ   จังหวัดสุพรรณบุรี

          สถาบันราชประชาสมาสัย    จังหวัดสมุทรปราการ

          โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี

 

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 21 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลแม่จริม           จังหวัดน่าน

                        โรงพยาบาลปง     จังหวัดพะเยา

                        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์         

                        โรงพยาบาลบ้านตาก         จังหวัดตาก

            โรงพยาบาลวังสามหมอ      จังหวัดอุดรธานี

                        โรงพยาบาลนายูง จังหวัดอุดรธานี

            โรงพยาบาลประทาย         จังหวัดนครราชสีมา

                        โรงพยาบาลสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา

                        โรงพยาบาลโนนคูณ          จังหวัดศรีสะเกษ 

                        โรงพยาบาลกันทรลักษ์      จังหวัดศรีสะเกษ

            โรงพยาบาลปลายพระยา    จังหวัดกระบี่

                        โรงพยาบาลทุ่งหว้า           จังหวัดสตูล

            โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จังหวัดระยอง

                        โรงพยาบาลสุโขทัย           จังหวัดสุโขทัย

                        โรงพยาบาลแพร่   จังหวัดแพร่        

                        โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต      จังหวัดภูเก็ต

            โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์   จังหวัดนราธิวาส

                        โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท                        จังหวัดสระแก้ว

            โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น วัฒนา  จังหวัดอุดรธานี

           โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท           กรุงเทพมหานคร

            โรงพยาบาลสายไหม          กรุงเทพมหานคร

 

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา  3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 5 แห่ง

                        โรงพยาบาลบ่อไร่             จังหวัดตราด

                        โรงพยาบาลพระยืน           จังหวัดขอนแก่น

                        โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

                        โรงพยาบาลขอนแก่น        จังหวัดขอนแก่น

                        โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี              จังหวัดจันทบุรี

             

ประกาศการรรับรองสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;